Monthly Archives: Tháng Năm, 2012

Bức Thư Của Tổng Thống Abraham Lincoln Gửi Thầy Giáo Của Con Trai

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phãi tất cả mọi người điều công bằng, tất cả mọi người điều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mổi một kẻ vô lại gặp trên đường phố, thì ở đâu đó sẽ có một người chình trực; cứ mổi một chính trị gia ích kỹ, ta sẻ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ ghét bỏ ta thì lại có một người bạn…

Continue reading →

Ước Mơ


Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hóa. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”. Continue reading →